24.01.2022
0
4
0
100

Bu stratejide TMA VE HullMA indikatörleri birlikte kullanılmıştır. Eğer grafikte fiyat HullMA çizgisini yukarı kırarsa ve o an ki HullMA değeri, TMA değerinin altındaysa al emri gönderilecek. Eğer grafikte fiyat HullMA çizgisini aşağı kırarsa ve o an ki HullMA değeri, TMA değerinin üstündeyse sat emri gönderilecek. Emirler piyasa fiyatından gönderilecektir. Emir gönderimi ile birlikte strateji raporunda Debug sekmesine "Alış emri gönderildi." ve "Satış emri gönderildi." ifadesi yazdırılmaktadır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

//=======================================ACIKLAMA===============================================//
// 200 periyotluk basit averaj ustunu yukari trend alarak, bu trend icinde kisa sureli   	//
// asiri satislari kisa donemli oversold RSI kullanarak alip 10 periyotluk averaj ustunde satar.//
// Gunluk barlarda calismasi icin yazilmistir, baska periyotlarda da denenebilir.		//
// basit ama karli olabilecek bir stratejidir							//

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class Basit_RSI_SMA : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.

		[SymbolParameter("GARAN")]
		public string Symbol;

		[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
		public SymbolPeriod SymbolPeriod;

		[Parameter(100)]
		public decimal BuyOrderQuantity;

		[Parameter(100)]
		public decimal SellOrderQuantity;

		[Parameter(10)]
		public int MovPeriod;

		[Parameter(2)]
		public int RsiPeriod;

		RSI rsi;
		SMA sma10;
		SMA sma200;

		[Output]
		public decimal HareketliOrtalama_10;
		[Output]
		public decimal HareketliOrtalama_200;
		[Output]
		public decimal RSI;
		 
		public override void OnInit()
		{
			sma10 = SMAIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, MovPeriod);
			sma200 = SMAIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, 200);
			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, RsiPeriod);

			AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);

			// Algoritmanın kalıcı veya geçici sinyal ile çalışıp çalışmayacağını belirleyen fonksiyondur.
			// true geçerseniz algoritma sadece yeni bar açılışlarında çalışır, bu fonksiyonu çağırmazsanız veya false geçerseniz her işlem olduğunda algoritma tetiklenir.
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Eger emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir. 
			//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz. 
			SendOrderSequential(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			//SetTimerInterval(3);
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			var barDataModel = GetBarData();
			var close = barData.BarData.Close;

			if (rsi.CurrentValue < 10 && barData.BarData.Close > sma200.CurrentValue)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, BuyOrderQuantity, OrderSide.Buy);
				Debug("Close = " + barData.BarData.Close);
				Debug("200 SMA = " + sma200.CurrentValue);
				Debug("rsi = " + rsi.CurrentValue);
				Debug("Alış Emri Gönderildi");
			}

			if (barData.BarData.Close > sma10.CurrentValue)
			{
				SendMarketOrder(Symbol, SellOrderQuantity, OrderSide.Sell);
				Debug("Close = " + barData.BarData.Close);
				Debug("10 SMA = " + sma10.CurrentValue);
				Debug("rsi = " + rsi.CurrentValue);
				Debug("Satış Emri Gönderildi");
			}
			else
			{
				Debug("Beklemede");
				if (rsi.CurrentValue>10)
				{
					Debug("Rsi ALIS kosulu gerceklesmedi");
					Debug("RSI = " + rsi.CurrentValue + " > 10");
				}
				if (barData.BarData.Close < sma200.CurrentValue)
				{
					Debug("SMA ALIS kosulu gerceklesmedi");
					Debug("Close = " + barData.BarData.Close + " < " + "sma200 = " + sma200.CurrentValue);
				}
				if (barData.BarData.Close < sma10.CurrentValue) //sadece stok varsa olacak
				{
					Debug("SMA SATIS kosulu gerceklesmedi");
					Debug("Close = " + barData.BarData.Close + " < " + "10 SMA = " + sma10.CurrentValue);
				}
			}
			HareketliOrtalama_10 = Math.Round(sma10.CurrentValue, 2);
			HareketliOrtalama_200 = Math.Round(sma200.CurrentValue, 2);
			RSI = Math.Round(rsi.CurrentValue, 2);
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
}

0 Yorum