21.03.2024
0
0
44
0


Kod Açıklaması


FORMÜLLERİ AL-SAT AÇIĞASAT VE AÇIK POZİSYON KAPAT OLARAK YAZILMIŞTIR


AL-AÇIĞA POZİSYON KAPAT İÇİN


sum(VHF(c,28)>ref(VHF(c,28),-1),3)=-3 AND mov(c,opt1,e)>most(c,opt1,opt2)SAT - AÇIĞA SAT İÇİN


sum(VHF(c,28)>ref(VHF(c,28),-1),3)=-3 AND mov(c,opt1,e)<most(c,opt1,opt2)


KULLANILIR
MOST İNDİKATÖRÜ İLE VERTİCAL HORİZONTAL FİLTER İNDİKATÖRÜNÜN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN BİR SİSTEMDİR


MOST OPTİMİZASYONLU KULLANILIRKEN VHF İNDİKATÖRÜ 3 BAR ÜSTÜSTE YÜKSELİYORSA İŞLEME GİRMEKTEDİR


BU SİSTEM DENEME AMAÇLI YAZILMIŞ OLUP TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAZ


0 Yorum